Medlemsskab

Medlemsskab tegnes ved henvendelse enten til formanden for museumslauget Keld Thrane
(se Bestyrelsen) eller til arkivleder Lone Fallentin (se Arkivet)

Medlemsskab af museumslauget koster 75 kr.

Medlemsskab incl. Tåsinge Årbogen koster 170 kr.

Da Tåsinge Årbogen - som udgives hvert år - i løssalg også koster 170 kr., kan det betale sig at tegne et medlemsskab.

Hvis man ønsker årbogen, tilsendes denne automatisk hvert år sammen med et girokort ved udgivelsen.

Ved tegning af medlemsskab:

o - støtter du både arkiv og museum økonomisk,
o - du får ret til indflydelse på aktiviteterne,
o - og ikke uvæsentligt - giver det dig gratis adgang til museet i Bregninge.