Forside > Taasinge Museumslaug > Medlemsskab
Taasinge Museum - Medlemsskab

Medlemsskab

Medlemsskab tegnes ved henvendelse enten til formanden for museumslauget Keld Thrane
(se Bestyrelsen) eller til arkivleder Lone Fallentin (se Arkivet)

Medlemsskab af museumslauget koster 75 kr.

Medlemsskab incl. Tåsinge Årbogen koster 170 kr.

Da Tåsinge Årbogen - som udgives hvert år - i løssalg også koster 170 kr., kan det betale sig at tegne et medlemsskab.

Hvis man ønsker årbogen, tilsendes denne automatisk hvert år sammen med et girokort ved udgivelsen.

Ved tegning af medlemsskab:

o - støtter du både arkiv og museum økonomisk,
o - du får ret til indflydelse på aktiviteterne,
o - og ikke uvæsentligt - giver det dig gratis adgang til museet i Bregninge.

Taasinge Museum - Medlemsskab
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
17/10 2018 10:35:12
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >