Forside > Taasinge Museumslaug > Medlemskab/GDPR
Tåsinge Museum - Medlemskab/GDPR

Medlemskab/GDPR

Medlemsskab tegnes ved henvendelse enten til formanden for museumslauget Keld Thrane
(se Bestyrelsen) eller til arkivleder Lone Fallentin (se Arkivet)

Medlemsskab af museumslauget koster 75 kr.

Medlemsskab incl. T�singe �rbogen koster 170 kr.

Da T�singe �rbogen - som udgives hvert �r - i l�ssalg ogs� koster 170 kr., kan det betale sig at tegne et medlemsskab.

Hvis man �nsker �rbogen, tilsendes denne automatisk hvert �r.

Ved tegning af medlemsskab:

o - st�tter du b�de arkiv og museum �konomisk,
o - du f�r ret til indflydelse p� aktiviteterne,
o - og ikke uv�sentligt - giver det dig gratis adgang til museet i Bregninge.

Taasinge Museumslaugs

privatlivspolitik


Persondataloven (GDPR)

af 25. maj 2018

Taasinge Museumslaug har nedenst�ende privatlivspolitik, der fort�ller dig, hvordan dine data indsamles, behandles, og hvilke rettigheder du har som registreret medlem.

Taasinge Museumslaugs bestyrelse er dataansvarlig og er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Bestyrelsen har til opgave at sikre, at regler og procedurer i forhold til behandling af personoplysninger overholdes i det daglige.

Vi behandler data om dig i forbindelse med h�ndteringen af dit medlemskab af museumslauget samt ved vores l�bende kontakt med dig, og det kan omfatte:

         Navn

         Adresse

         Telefonnummer

         Mailadresse

         Dato for kontingentbetaling

         Dato for indmeldelse

         Bem�rkninger om f.eks. adresse�ndringer o. lign.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er n�dvendige for at kunne gennemf�re foreningens aktiviteter.

Vi s�rger for at opdatere dine persondata l�bende, og derfor beder vi dig oplyse os om relevante �ndringer i dine data.

For at beskytte dig imod at uvedkommende  f�r adgang til dine persondata, opbevarer vi dem dels p� en PC og dels i bogf�ringsprogrammet e-conomic, som er et onlineprogram. Begge med adgangskode, hvor kun regnskabsf�rer og bestyrelsen har adgang.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er un�jagtige eller vildledende, har du ret til at f� dem slettet. Henvend dig til taasingemuseum@mail.dk

Ved begyndelsen af et nyt kalender�r slettes alle persondata p� udmeldte medlemmer. Dette foreg�r manuelt.


Tåsinge Museum - Medlemskab/GDPR
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
05/04 2019 14:37:39
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >