Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 17. marts 2017 ser bestyrelsen således ud. Herefter skal henvendelse ske til nedennævnte personer, hvis du har spørgsmål vedrørende forening, museum eller arkiv.
Konstituerende møde afholdes 27/3.


Formand
Keld Thrane
Majvænget 8
5700 Svendborg
Telefon: 6254 1761
e-mail: kt@lundbymail.dk

Næstformand
Jette Hundevadt Munk
Strandgade 71, Troense
5700 Svendborg
Telefon: 6322 5091
e-mail: munk@paradis.dk

Museumsforvalter
Niels Jørgen Kristiansen
Lundbyvej 22, Lundby
5700 Svendborg
Telefon: 6254 1668
e-mail: hnj@lundbymail.dk

Sekretær
Alice Høltzel
Grønnedal 32, Troense
Telefon: 6254 1254
e-mail: ah@copenhagenhouse.dk

Øvrige medlemmer

Christian Johansen
Sundbrovej 45
5700 Svendborg
Telefon: 2993 4328
e-mail: christian@bregningemail.dk

Lone Fallentin
Biblioteksvej 9
5700 Svendborg
Telefon: 6254 1348
e-mail: lofalle@gmail.com

Birthe Christensen
Sangdrosselvej 22
5700 Svendborg
Telefon: 6254 1185
e-mail: signeo@landetmail.dk

Suppleanter
Erik Sloth
Peter Haaber