Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 8. november 2018 ser bestyrelsen således ud. Herefter skal henvendelse ske til nedennævnte personer, hvis du har spørgsmål vedrørende forening, museum eller arkiv.

Konstituerende møde afholdt 19/11 2018:

Formand 

Keld Thrane 
Majvænget 8 
5700 Svendborg 
Telefon: 62541761/29438129 
e-mail: kt@lundbymail.dk

Næstformand
Jette Hundevadt Munk
Strandgade 71, Troense
5700 Svendborg
Telefon: 6322 091
e-mail: munk@paradis.dk

Kasserer
Vibeke Henriksen
Vornæsvej 45,
5700 Svendborg
Telefon: 20149628
e-mail: v@jhhenriksen.dk

Museumsforvalter
Niels Jørgen Kristiansen
Lundbyvej 22, Lundby
5700 Svendborg
Telefon: 62541668
e-mail: hnj@lundbymail.dk

Sekretær
Alice Høltzel
Eghavevej 24A, 
Telefon: 62541254
e-mail: ah@copenhagenhouse.dk

Øvrige medlemmer

Christian Johansen
Sundbrovej 45
5700 Svendborg
Telefon: 2993 4328
e-mail: christian@bregningemail.dk

Hanne Søgaard
Thorsvang 26
5700 Svendborg
Telefon: 21400156
e-mail: soegaard@troensemail.dk

Suppleanter
Rie Mørner
Kirsten Eriksen