Forside > Taasinge Museumslaug > Bestyrelsen
Tåsinge Museum - Bestyrelsen

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen den 11. marts 2019 ser bestyrelsen s�ledes ud. Herefter skal henvendelse ske til nedenn�vnte personer, hvis du har sp�rgsm�l vedr�rende forening, museum eller arkiv.

Konstituerende m�de afholdt 25. marts 2019:

Formand 

Keld Thrane 
Majv�nget 8 
5700 Svendborg 
Telefon: 62541761/29438129 
e-mail: kt@lundbymail.dk

N�stformand 
Keld Bo Larsen
Badstuen 24, Troense
5700 Svendborg
Telefon: 22795522
e-mail: keld@troensemail.dk

Kasserer
Vibeke Henriksen
Vorn�svej 45,
5700 Svendborg
Telefon: 20149628
e-mail: v@jhhenriksen.dk

Museumsforvalter
Niels J�rgen Kristiansen
Lundbyvej 22, Lundby
5700 Svendborg
Telefon: 62541668
e-mail: hnj@lundbymail.dk

Sekret�r
Alice H�ltzel
Eghavevej 24A, 
Telefon: 62541254
e-mail: ah@copenhagenhouse.dk

�vrige medlemmer

Christian Johansen
Sundbrovej 45
5700 Svendborg
Telefon: 2993 4328
e-mail: christian@bregningemail.dk

Hanne S�gaard
Thorsvang 26
5700 Svendborg
Telefon: 21400156
e-mail: soegaard@troensemail.dk

Suppleanter
Rie M�rner
Kirsten Eriksen

Tåsinge Museum - Bestyrelsen
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
05/04 2019 14:37:39
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >