Frivillige

Vedligeholdelse
Uden for sæsonen arbejder musets mange frivillige med at vedligeholde de gamle bygninger.


Kælderudstillingen bliver her brugt som værksted for reparation af vinduer.

Registrering
Hvert år i vintersæsonen arbejdes der med at registrere museets mange ting i Regin -Kulturarvsstyrelsens database. Et arbejde der foregår flere formiddage om ugen i vintersæsonen. Her er tekstilholdet i gang.


Frugthaven

I foråret 2009 blev der planlagt en omfattende renovering af et tilgroet stykke have, der skulle forvandles til en frugthave. Stensætninger blev nyetableret og de gamle rettet op. Et omfattende arbejde, der krævede medvirken af entrepenør.

Mandag den 20. april 2009 gik vi igang med at planere det stykke have, der er udset til at blive en kommende frugthave. Med hjælp af entrepenørmaskiner blev hele det tilgroede jordstykke opgravet, og en masse store træstubbe og træer fjernet, så arealet er klar til at blive beplantet med gamle frugttræer doneret af Bent Nielsen, Landet.

Ny terrasse anlægges og foran en krydder

Arbejdsdag inden sæsonåbning

En ny kompostbeholder er under opbygning.

Skipperhusets indhold luftes

Bindingsværk udskiftes og væggene gøres klar til at blive kalket.

Frugthaven anlagt med 8 gamle æblesorter. Æggekagespisning på Bregninge kro 2010.

Naturplejedage i Bakkerne

Gyvelen skæres helt tilbage

Æggekagespisning i Tåsinge Forsamlingshus 2011

Som tak for årets frivillige arbejde er museet vært ved æggekagespisning og museumsquiz i

Tåsinge Forsamlingshus