Forside > Taasinge Museum > Frivillige
Tåsinge Museum - Frivillige

Frivillige

Vedligeholdelse
Uden for sæsonen arbejder musets mange frivillige med at vedligeholde de gamle bygninger.


Kælderudstillingen bliver her brugt som værksted for reparation af vinduer.

Registrering
Hvert år i vintersæsonen arbejdes der med at registrere museets mange ting i Regin -Kulturarvsstyrelsens database. Et arbejde der foregår flere formiddage om ugen i vintersæsonen. Her er tekstilholdet i gang.


Frugthaven

I foråret 2009 blev der planlagt en omfattende renovering af et tilgroet stykke have, der skulle forvandles til en frugthave. Stensætninger blev nyetableret og de gamle rettet op. Et omfattende arbejde, der krævede medvirken af entrepenør.

Mandag den 20. april 2009 gik vi igang med at planere det stykke have, der er udset til at blive en kommende frugthave. Med hjælp af entrepenørmaskiner blev hele det tilgroede jordstykke opgravet, og en masse store træstubbe og træer fjernet, så arealet er klar til at blive beplantet med gamle frugttræer doneret af Bent Nielsen, Landet.

Ny terrasse anlægges og foran en krydder

Arbejdsdag inden sæsonåbning

En ny kompostbeholder er under opbygning.

Skipperhusets indhold luftes

Bindingsværk udskiftes og væggene gøres klar til at blive kalket.

Frugthaven anlagt med 8 gamle æblesorter. Æggekagespisning på Bregninge kro 2010.

Naturplejedage i Bakkerne

Gyvelen skæres helt tilbage

Æggekagespisning i Tåsinge Forsamlingshus 2011

Som tak for årets frivillige arbejde er museet vært ved æggekagespisning og museumsquiz i

Tåsinge Forsamlingshus

Tåsinge Museum - Frivillige
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
05/04 2019 14:37:39
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >