Forside > Taasinge Museum > Bygningerne og bakkerne > Rebslagerhuset
Tåsinge Museum - Rebslagerhuset

Rebslagerhuset

I 1972 fik museet Hansine Nielsens rebslageri med tilbehør foræret, og rebslagerhuset blev flyttet fra Grønnegade 23 i Troense til museets grund i Bregninge.

Huset er et af de eneste åbne rebslagerhuse i Danmark.

Rebslageriet sørgede igennem 4 generationer for, at Skipperbyen Troense var selvforsynende med tovværk til byens mange træskibsværfter og de hjemmehørende skibe.

En del af inventaret stammer fra det oprindelige hus i Troense, men der er suppleret med genstande andre steder fra.

Museet har netop færdiggjort en tiltrængt renovering af både bygning og udstilling.

Herover de nyophængte plancher, der fortæller udførligt om rebslagning og husets historie.

Tåsinge Museum - Rebslagerhuset
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
05/04 2019 14:37:39
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >