Forside > Taasinge Museum > Bygningerne og bakkerne > Forhuset
Tåsinge Museum - Forhuset

Forhuset

Museumsgæsten bydes velkommen i Esther Fredholms lille unikke købmandshandel fra 1917, som efter hendes død i august 2000 blev flyttet til museets "Forhuset".

Den gamle kaffemølle Museumsbutikken

Oldsagssamlingen

Hovedbygningen er Frederik Juels Skoles baghus, som lå i Eskær på Tåsinge. Hele Frederik Juels Skole blev overflødig ved Bregninge Sogneskoles (nuværende Tåsingeskolerne afdeling Sundhøj) opførelse, og bygningerne blev dømt til nedrivning i forbindelse med en vejomlægning til Troense.

Stifteren af museet, Povl Fredholm, fik i 1957 mulighed for at flytte baghuset til sin grund i Bregninge Bakker, hvor huset i dag fungerer som museets hovedbygning, medens skolens hovedbygning med skolestue blev flyttet til Den Fynske Landsby i Odense.

Huset i bindingsværk og stråtag blev første gang nævnt i 1826. Med sine hvide tavl, sorttjæret bindingsværk og stråtag med en enkelt "rad teglsten i skægget" er bygningen typisk for denne del af landet.

Her i hovedbygningen formår vi, som noget enestående, med originale effekter at fortælle dramaet omkring Elvira Madigan og Grev Sixten Sparres håbløse kærlighed, som udspilledes i Svendborg, Troense og Nørreskoven på Tåsinge i året 1889.

Elviraudstillingen gennemgik i 2004 en renovering, og i den anledning blev der udsendt pressemeddelelse med overskriften "Nyt om gammelt kærlighedsdrama", idet museets konsulent Hanne Jensen i forbindelse med researcharbejdet på Landsarkivet i Odense fandt en ukendt og glemt fogedprotokol fra Taasinge Birkedommers arkiv.

Denne protokol afdækker facts, som aldrig har været kendt af offentligheden, og har åbnet mulighed for museet for at fortælle den virkelige historie om Elvira og Sixtens ulykkelige kærlighed.

I "Forhuset" findes også Marinestuen med Niels Juel Foreningens montre blandet med typiske maritime genstande fra handelsskibe. Mønt-, seddel- og seglsamling, Valdemar Jensens oldsagssamling, samt personlige effekter til mænd og kvinder.

Tåsinge Museum - Forhuset
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
05/04 2019 14:37:39
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >