Forside > Taasinge Museum > Bygningerne og bakkerne > Bregninge Bakker
Tåsinge Museum - Bregninge Bakker

Bregninge Bakker

Taasinge Museum er beliggende i det af museet ejede 18.000 m² store fredede bakkede område Bregninge Bakker, hvorfra der er en storslået udsigt over det Sydfynske Øhav.

I bakkerne er der opstillet borde og bænke, hvor museets gæster kan nyde deres medbragte mad eller bare sidde og nyde udsigten.

Den medbragte mad kan også nydes i museets overdækkede lysthus med udsigt henover søen mod Svendborg.

De sydafrikanske geder af racerne Boer og Nubisk er udsat for at holde det vildtvoksende krat i bakkerne nede.

Der er fri adgang til det el-indhegnede område, hvor dyrene går. Dog er hunde forment adgang, og fodring af dyrene er ikke tilladt.

Mindestenene i bakkerne

Genforeningsstenen

Fredningsstenen

Genforeningsstenen blev rejst i 1921 af ”unge på Taasinge”. Stenen lå i sin tid som

overliggersten på en gravhøj i ”Rugkrogen” i Nørreskoven. Den stod oprindeligt helt ovre på en mindre høj overfor Esther Fredholms hus på Sundbrovejen, men måtte flyttes på grund af vejudvidelse. Der findes et notat om, at flytningen er vedtaget ved et møde 6. april 1954.

Fredningsstenen er sat til minde om fredningen af Bregninge Bakker i 1919.

Dalen med gedernes hus

Dalen er blevet til på den måde, at Tåsinges bønder gennem mange år har hentet et læs sand, når de havde brug for det. Særlig under 1. verdenskrig hentede man meget til strøelse i staldene.

Tåsinge Museum - Bregninge Bakker
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
05/04 2019 14:37:39
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >