Aktiviteter og Kalender

Taasinge Museumslaug


indkalder til


Fornyet ordinær generalforsamling


Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00


Sted: Strammelse Brugerlaug, Madsegyden 29, 5700 Svendborg.


Dagsorden:


                               Pkt.   1          Valg af dirigent og 2 stemmetællere

                               Pkt.   2          Beretning for Taasinge Museumslaug.
                                                     Herunder redegørelse for udsættelsen af                                                                                        generalforsamlingen (GF)
                                                     v/formand Keld Thrane.

                               Pkt.   3          Beretning for Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
                                                     v/arkivleder Lone Fallentin.

                               Pkt.   4          Fremlæggelse af regnskab for året 2017
                                                     v/regnskabsfører Vibeke Henriksen og Lone Fallentin.

                               Pkt.   5          Fremlæggelse af budget for året 2018
                                                     v/regnskabsfører Vibeke Henriksen.

                               Pkt.   6          Indkomne forslag.
                                                        1. Forslag om elektronisk nyhedsbrev (EN).
                                                            Medlemmer skal kunne tilmelde sig EN.
                                                        2. Forslag om vedtægtsændring:
                                                            §8 tilføjelse: (…) Indkaldelse til GF udsendes tillige
                                                            over EN.

                               Pkt.   7          Valg til bestyrelsen.
                                                     Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer:

                                                     Alice Høltzel                    Modtager genvalg
                                                     Birthe Christensen          Modtager ikke genvalg
                                                     Niels Jørgen Kristiansen Modtager genvalg

                                                     Uden for tur afgår 4 bestyrelsesmedlemmer:
                                                  
                                                     Lone Fallen tin                 Modtager genvalg
                                                     Jette Hundevadt Munk    Modtager genvalg
                                                     Christian Johansen          Modtager genvalg
                                                     Keld Thrane                     Modtager genvalg

                                                     Valg af 2 suppleanter:

                                                     Peter Haaber                   Modtager ikke genvalg
                                                     Erik Sloth                         Modtager ikke genvalg

                               Pkt.   8          Valg af revisor.

                               Pkt.   9          Evt.

                                                     


TAASINGE MUSEUM

INVITERER TIL SPÆNDENDE

KONCERT

TORSDAG DEN 29. november 2018 KL. 19.00.

Da pladsen er begrænset  er tilmelding nødvendig.

Senest onsdag den 28. november på mail til

Keld Thrane

Entre 100 kr. 

Der kan købes forfriskninger i pausen.


MED 3 FIDDLERS 3 TRADITIONS


3 Fiddlers 3 Traditions er et skønt og livsbekræftende bekendtskab!

Foruden at være eminente musikere er de også tre stærke og vindende personligheder med hjertet på rette sted, og de forstår at skabe en super god stemning og kontakt til publikum.

Det er inderlige valse, glade polkaer, groovy jigs, fyrige reels og hopsaer og både nykomponerede numre og gamle dansemelodier.

Dette er nogle af ingredienserne du vil opleve til koncert med denne internationale trio – og er der plads til det, kan der naturligvis også danses!

 

Kristian Bugge er en af Danmarks bedste folkemusikere og har specialiseret sig i de danske folkemusiktraditioner.

Han er både som musiker og underviser meget aktiv og efterspurgt i bl.a. Danmark, Skandina-vien og Nordamerika.

Allerede i 2006 modtog han "Årets folk debut" og "Årets folk instrumentalist" ved DMA Folk.

Siden er han blevet en af de mest prisbelønnede folkemusikere herhjemme med ikke mindre end 9 DMA priser for arbejdet med sine bands og projekter.

Se mere på www.kristianbugge.com

 

Ruthie Dornfeld er en ekseptionel musiker, er ekspert i den amerikansk old time og spiller ligeledes et stort repertoire af keltisk og skandinavisk musik.

Hun har optrådt og undervist i over fyrre år i hele USA samt i Danmark, Irland, Frankrig, Ungarn, Finland, Brasilien og på Cuba.

Hun har været gæstelærer på Sibelius Akademiet i Helsinki og folkemusikuddannelsen i Odense og er også kendt fra grupper som American Cafe Orchestra, The Poodles og mange andre.

Se mere på www.ruthiedornfeld.com

 

Jamie Fox er en af de mest aktive og kendte yngre violinspillere indenfor Métis traditionen, som er en del af de nordamerikanske indianeres folkemusik.

Métis musikken bygger på rødder fra keltisk, fransk og nordiske traditioner blandet med indianske trommerytmer og stepdans. Jamie er vokset op med violinen og har bl.a. spillet og turneret med familiens gruppe "The Fox Family".


De tre outstanding musikere har netop været i studiet for at indspille de første numre til deres kommende cd.

 
EFTERÅRSFERIEN 2018


Taasinge Museum deltager i Tåsinge Æblefestival.


Vi har åbent søndag den 14. og onsdag den 17. oktober 2018 kl. 10.00 - 15.00.


Gamle lege, aktiviteter med æbler og andre gode oplevelser på Taasinge Museum.

Tag børn og børnebørn med og se museet, hvor der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snoreleg og historiefortælling.

Find svar på forskellige opgaver.

Besøg også museets lille æblehave med eksempler på sorter fra Tåsinge. Der vil være mulighed for at gå på opdagelse i museet og se rebslagning. 

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.


Gratis for børn op til 15 år. Voksne 40 kr.


Nedenstående blev en rigtig hyggelig aften i Bregninge Bakker med en veloplagt borgmester Bo Hansen som festtaler for de ca. 250 gæster der var kommet. Ganske overvældende. Gæsterne støttede museet ved at købe Mai-Britt Schultz flotte akvarel samt købe flittigt ind i boder og lotteri. Derved blev det en meget indbringende aften. Tusind TAK!


Taasinge Museum inviterer til

sommerfest
i
Bregninge Bakker

onsdag den 4. juli 2018 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse i 1958. Der er festligt samvær med musik, fællessang, folkedans, lotteri og boder, hvor man kan købe æbleskiver, øl/vin/vand og kaffe.

Der er gratis adgang til museet denne aften, hvor aftenens festtaler er

Svendborgs borgmester Bo Hansen (S)


Nedenstående blev en rigtig positiv dag for Taasinge Museum. 8 frivillige mødte op og efterfølgende har 6 meldt sig til at hjælpe museet med mange forskellige aktiviteter. Det er vi meget glade for, og ser frem til et godt samarbejde med de nye frivillige.


Som beskrevet nedenfor er Taasinge Museum 

kommet i en speciel situation. Opsparingen og årets driftskapital er væk, så der er brug for øget frivillig hjælp til museets daglige drift.


Derfor arrangerer vi en 


FRIVILLIGDAG


mandag den 14. maj 2018 fra kl. 10 til 16. 


Vi starter dagen med kaffe og en orientering om museet.


Derefter har du mulighed for at gå rundt og se om det frivillige arbejde er noget for dig. Der er mange aktiviteter, hvor du kan være behjælpelig. Der er brug for en indsats inden for de almindelige håndværksfag, tømrer, murer, maler m.m. Vi er ved at bygge et nyt skur til de geder og får, der afgræsser Bregninge Bakker, som også hører under Taasinge Museum.

Der skal slås græs i det store område med offentlig adgang. Der er kontorarbejde, havearbejde, kustodevagter sommeren over og guidning af museets gæster samt opstilling af nye udstillinger, hvis det har din interesse. Du har store muligheder for at sætte dit præg på arbejdsområdet.


Vi har et godt socialt samvær hver mandag, hvor vi mødes på museet. I mandags var der mødt 32 frivillige!


Så mød op med ønsket om at gøre en indsats for vort lokale museum.


Hvis du har lyst til at støtte på anden måde, koster et medlemskab af museumslauget 170 kr. om året, hvor Tåsinge Årbog og fri adgang til museet er inkluderet.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddybende kommentarer til aflysningen af generalforsamlingen.

 

Taasinge Museumslaug måtte aflyse årets ordinære generalforsamling den 22. marts 2018. Den 22. marts om formiddagen blev vi af en advokat informeret om, at et markant stort beløb var forsvundet fra museets aktiver, og vores eksterne regnskabsfører havde meldt sig til politiet.

Dette startede et større udredningsarbejde med gennemgang af museets bankkonti.

 

Deraf fremgik det, at museets egenkapital var væk.

 

Der er nu indledt en straffesag ved politiet, som arbejder på at danne sig et overblik over besvigelserne. Politiet meddeler, at det er en stor opgave, der vil tage nogen tid. 

 

Lige nu pågår et større arbejde med at opstille et præcist regnskab for 2017. Det har vist sig, at regnskabet for 2017 er ført meget lemfældigt af regnskabsføreren. Museets revisionsfirma EY hjælper til med at få et nyt regnskab på plads.

 

Når det foreligger, vil der blive indkaldt til en fornyet ordinær generalforsamling.

 

Igennem mange år har museets betalinger foregået på den måde, at regninger er sendt digitalt til regnskabsføreren, der så har betalt dem. Ordningen er baseret på ubetinget tillid til, at alle regninger blev betalt. Bestyrelsen har ikke kigget regnskabsføreren over skulderen. Ganske på samme måde, som mange andre foreninger kører det på.

En ordning den nuværende bestyrelse har overtaget efter at have kørt i mere end 25 år uden problemer. Da vi fik ny regnskabsfører for 3 år siden ændredes ordningen ikke, men kørte uændret videre.

 

Bestyrelsen har fået ændret proceduren, så der fremover altid er 2 der skal konfirmere en betaling.

 

Nordea har hjulpet med en kassekredit på 100.000 kr. til rådighed resten af 2018. Den genforhandles omkring 1. juni for en forhøjelse.

 

Museet har som sædvanligt åbent fra 1. juni til 31. august og sommerens kustodevagter klares for det meste af frivillige, der ulønnet passer museet.

 

Tåsinge Årbog 2018 udkommer som planlagt til efteråret.

 

Alle de aftaler, der indebar udgifter for museet resten af 2018, er aflyst med stor forståelse fra de implicerede firmaer.

 

Det har været en hektisk tid siden aflysningen. Derfor melder vi først ud nu. Mange møder med bank, revision, politi og advokat skulle til, før vi havde et nogenlunde overblik over, hvad vi skal gøre.

 

Vi håber, at denne gennemgang af hændelsesforløbet rækker her og nu. Den kommende retssag vil selvfølgelig afdække det hele.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Keld Thrane

 

Den 2. maj 2018Referat af indkaldt generalforsamling, som blev aflyst.

   Velkomst af formand Keld Thrane, der meddelte de fremmødte, at generalforsamlingen er aflyst på grund af manglende regnskab fra museumslaugets eksterne regnskabsfører.

I henhold til samtale med museets advokat Verner Sørensen, Svendborg, blev det meddelt, at der er fundet uregelmæssigheder omkring museets aktiver, og der pågår en undersøgelse, herunder inddragelse af politiet.TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Bakker

Dagsorden:

Pkt.  1    Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Pkt.  2    Beretning for Taasinge Museumslaug
               v/formanden

Pkt.  3    Beretning for Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
              v/arkivlederen

Pkt.  4    Fremlæggelse af regnskab for 2017
               v/regnskabsføreren

Pkt.  5    Fremlæggelse af budget for 2018
               v/regnskabsføreren

Pkt.  6    Indkomne forslag

Pkt.  7    Valg til bestyrelsen

               Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer:

                       Alice Høltzel                       Modtager genvalg
                       Birthe Christensen              Modtager genvalg
                            Niels Jørgen Kristiansen    Modtager genvalg     
                 
               2 suppleanter:
                              Erik Sloth                           Modtager ikke genvalg
                              Peter Haaber                      Modtager ikke genvalg

Pkt.  8    Valg af revisor

Pkt.  9    Evt.
Evt. forslag senest 8 dage før til formanden.

BestyrelsenTAASINGE MUSEUM

SANG- OG FORTÆLLEAFTEN

PÅ MUSEET I BREGNINGE

TORSDAG DEN 8. FEBRUAR 2018 KL. 19.30

                                                    

Her vil organist Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke, Svendborg, fortælle om Jeppe Aakjær. Herudover vil de mange af Aakjærs sange vi skal synge blive sat ind i en sammenhæng med Aakjærs underholdende livserindringer "Fra min Bitte-tid" og "Før det dages".

Mange fra ventelisterne fra de forrige Aakjær - aftner har tilmeldt sig, så der er ganske få pladser tilbage d.d. (9/1).

Entré 50 kr. incl. kaffe og kage.

Tilmelding senest 5/2 til Keld Thrane på mail: kt@lundbymail.dk

Bestyrelsen

Det blev igen en hyggelig sangaften på museet i Bregninge. Et mindre frafald på grund af influenza gjorde, at omkring 20 gæster mødte op. De oplevede en lang række af Aakjærs sange akkompagneret af en veloplagt Povl Balslev.


TURISTSÆSONEN ER SLUT OG DET HAR VÆRET EN SÆSON MED NOGENLUNDE DET SAMME BESØGSANTAL SOM VI PLEJER. ALTSÅ EN TILFREDSSTILLENDE SÆSON.

Taasinge Museum
i
EFTERÅRSFERIEN 2017

Søndag den 15. oktober og onsdag den 18. oktober 10-15Sjov med æbler, gamle lege og gode oplevelser

Tag børn og børnebørn med, se museet og nyd det skønne område i Bregninge Bakker.
Ringspil, snoreleg, tøndebånd, stylter og kuglespil.

Rebslagning vises dagen igennem.

Find svar på forskellige opgaver.

Børn gratis adgang.

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Vi deltager desuden i Tåsinge Æblefestival med aktiviteter med æbler.


127 gæster tog imod invitationen til at besøge Taasinge Museum i efterårsferien. Et ganske godt resultat, som vi er meget tilfredse med.


Taasinge Museum
 
inviterer til sang- og fortælleaften på
museet i Bregninge Bakker om

 JEPPE AAKJÆR

Torsdag den 2. november 2017 kl. 19.30

UDSOLGT UDSOLGT UDSOLGT UDSOLGT

Pr. 14/10.


   Organist Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke, Svendborg, vil underholde med sange og fortællinger om Jeppe Aakjær.


   I 150 året for den jyske digters fødsel blev koncerten aflyst på grund af sygdom.

Nu er vi igen klar med sang- og fortælleaftenen om Jeppe Aakjær.


 Mange af hans sange er sat i musik af fynske komponister, og der vil blive fortalt om Aakjærs samarbejde med disse ligesom flere af hans sange vil blive sunget som fællessange.


   Herudover vil sangene blive sat ind i en sammenhæng med Aakjærs underholdende livserindringer "Fra min bitte-tid" og "Før det dages".

 

Da der er begrænset plads er tilmelding nødvendig.


Senest mandag den 30. oktober til Keld Thrane på kt@lundbymail.dk

 

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

 

Bestyrelsen

Ovennævnte blev en rigtig god "højskoleoplevelse" med fællessang, fortælling og oplæsning af en veloplagt Povl Chr. Balslev. Der var en god stemning med fuldtonende fællessang i det lille intime musikmuseum.

Organist Povl Chr. BalslevTaasinge Museum inviterer til

sommerfest
i
Bregninge Bakker

tirsdag den 4. juli 2017 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse i 1958. Der er festligt samvær med musik, fællessang, folkedans, lotteri og boder, hvor man kan købe æbleskiver, øl/vin/vand og kaffe.

Der er gratis adgang til museet denne aften, hvor aftenens festtaler er museumsinspektør
 
Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum.

 Smugleri har været en sydfynsk folkesport fra middelalderen til i dag, hvor det i lang tid er blevet betragtet som sjove historier. Men det er mere end det. Smugleriet er en fantastisk indgang til at forstå fortidens mennesker og os selv lidt bedre.
Årets festtaler vil tage dig tættere på smugleriet som fænomen - fra middelalderens smugleri af kvæg til spritruterne i 60'erne. Og løfte sløret for en mulig forbindelse til den højt besungne danske tillid.Ovenstående blev en ganske hyggelig aften trods en blæsende kold vind ind fra vest. Omkring 200 deltog, hvor mange af os kunne genkende os selv i fortællingerne om datidens spritruter i det sydfynske.


TAASINGE MUSEUM

åbner den kommende turistsæson torsdag den 1. juni 2017 kl. 11 - 16.

Museet har i vinterens løb rokeret om og opsat nye udstillinger i

"Folkemindesamlingen"
(begge etager)

Det overordnede princip i den nye udstilling er gennem temaet "De 4 aldre" at vise hele livet fra vugge til grav. At beskrive Tåsinges befolkning for 100 til 150 år siden med kirken, skolen, traditioner, håndværk og derved få fortalt om den flotte dragtsamling, de fine håndarbejder, som er skabt af flittige hænder. Alt sammen i museets samlinger.

Hele folkemindesamlingen emmer af historier om "tøsingernes" levemåde.


"De 4 aldre"

I 1800-tallet og først i 1900-tallet havde menneskelivet 4 aldre, der hver var forbundet med kirkelige handlinger:

                       

  Dåb: Porten til barndommen                              Konfirmation: Porten til ungdommen

                  

Bryllup: Stifter familie, Bryllupstraditioner      Begravelse: Alderdommens afslutning

    
Udpluk af øvrige udstillinger i Folkemindesamlingen

Fra børns verden: Vugge og legetøj. Klinkbygget vugge lavet af bådebygger Jensen i Lundby til sin broderdatter. 


          

  Øens lokalhistoriker Valdemar Jensen             Håndværktøj

        

 Malermester Reckes værksted                            Skolestue med rekvisitter fra øens skoler

        

   Skomagerværksted                                             Smedeværktøj

          

   Urmager Eluf Fischer Nielsens værksted       Udtræksskuffer med tekstiler


"Lammedag" i Bregninge Bakker på Tåsinge


Lørdag den 27. maj fra 10 til 12

er der "Lammedag i Bregninge Bakker", hvor ejeren af de udsatte får, Rasmus Drabe, vil fortælle om racen, hvordan man læser deres humør, ser hvordan og hvorfor man øremærker dem og så selvfølgelig får mulighed for at klappe et lam.

Tag derfor gerne børnene med.

Arrangementet er ganske gratis.Taasinge Museums bestyrelseMere om nedenstående på Taasinge Museumslaug/Bestyrelsen


TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Bakker

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag senest 8 dage før til formanden.

BestyrelsenTAASINGE MUSEUM

INVITERER TIL SPÆNDENDE

KONCERT

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2017 KL. 19.30

Da pladsen er begrænset  er tilmelding nødvendig.

Senest fredag den 3. februar på mail til

Keld Thrane
kt@lundbymail.dk

Entre 100 kr. incl. en forfriskning i pausen.MED 3 FIDDLERS 3 TRADITIONS3 Fiddlers 3 Traditions er et skønt og livsbekræftende bekendtskab!

Foruden at være eminente musikere er de også tre stærke og vindende personligheder med hjertet på rette sted, og de forstår at skabe en super god stemning og kontakt til publikum.

Det er inderlige valse, glade polkaer, groovy jigs, fyrige reels og hopsaer og både nykomponerede numre og gamle dansemelodier.

Dette er nogle af ingredienserne du vil opleve til koncert med denne internationale trio – og er der plads til det, kan der naturligvis også danses!

 

Kristian Bugge er en af Danmarks bedste folkemusikere og har specialiseret sig i de danske folkemusiktraditioner.

Han er både som musiker og underviser meget aktiv og efterspurgt i bl.a. Danmark, Skandina-vien og Nordamerika.

Allerede i 2006 modtog han "Årets folk debut" og "Årets folk instrumentalist" ved DMA Folk.

Siden er han blevet en af de mest prisbelønnede folkemusikere herhjemme med ikke mindre end 9 DMA priser for arbejdet med sine bands og projekter.

Se mere på www.kristianbugge.com

 

Ruthie Dornfeld er en ekseptionel musiker, er ekspert i den amerikansk old time og spiller ligeledes et stort repertoire af keltisk og skandinavisk musik.

Hun har optrådt og undervist i over fyrre år i hele USA samt i Danmark, Irland, Frankrig, Ungarn, Finland, Brasilien og på Cuba.

Hun har været gæstelærer på Sibelius Akademiet i Helsinki og folkemusikuddannelsen i Odense og er også kendt fra grupper som American Cafe Orchestra, The Poodles og mange andre.

Se mere på www.ruthiedornfeld.com

 

Jamie Fox er en af de mest aktive og kendte yngre violinspillere indenfor Métis traditionen, som er en del af de nordamerikanske indianeres folkemusik.

Métis musikken bygger på rødder fra keltisk, fransk og nordiske traditioner blandet med indianske trommerytmer og stepdans. Jamie er vokset op med violinen og har bl.a. spillet og turneret med familiens gruppe "The Fox Family".


De tre outstanding musikere har netop været i studiet for at indspille de første numre til deres kommende cd.

 

Præsentationsvideo 3 fiddlers 3 traditions video (medley)

Se mere på www.3fiddlers3traditions.com  og  www.facebook.com/3fiddlers2016

Taasinge Museum

i

EFTERÅRSFERIEN 2016

Søndag den 16. oktober og onsdag den 19. oktober 10-15Sjov med æbler, gamle lege og gode oplevelser

Tag børn og børnebørn med, se museet og nyd det skønne område i Bregninge Bakker.
Ringspil, snoreleg, tøndebånd, stylter og kuglespil.

Rebslagning vises dagen igennem.

Find svar på forskellige opgaver.

Børn gratis adgang.

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Vi deltager desuden i Tåsinge Æblefestival med aktiviteter med æbler.


Taasinge Museum inviterer til sang- og fortælleaften på
museet i Bregninge Bakker

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19.30

I dag torsdag den 20/10 må vi melde ALT UDSOLGT.

GRUNDET SYGDOM  MÅTTE VI DESVÆRRE AFLYSE AFTENEN. VI HÅBER, AT KUNNE TILBYDE FOREDRAGET EN ANDEN GANG.


   Organist Povl Chr. Balslev, Vor Frue Kirke, Svendborg, vil underholde med sange og fortællinger om Jeppe Aakjær.

   I år fejres det, at det er 150 år siden den jyske digter blev født. Mange af hans sange er sat i musik af fynske komponister, og der vil blive fortalt om Aakjærs samarbejde med disse ligesom flere af hans sange vil blive sunget.

   Herudover vil sangene blive sat ind i en sammenhæng med Aakjærs underholdende livserindringer "Fra min bitte-tid" og "Før det dages".

 

Da der er begrænset plads er tilmelding nødvendig. Senest 24. oktober til Keld Thrane tlf. 29438129 eller kt@lundbymail.dk

 

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

 

Bestyrelsen
Museet åbner onsdag den 1. juni

Turistsæsonen nærmer sig, og de frivillige på Taasinge Museum arbejder lige nu på flere nye udstillinger, som vil stå færdige til åbningen den 1. juni kl. 11.00 - 16.00.

En ny opsætning med ældre festtøj og brudekjoler får sin helt egen placering i Folkemindesamlingen.

Afdøde urmager, Eluf Fischer Nielsens, værksted er doneret til museet og vises nu med mange specielle værktøjer og spændende effekter.

Det gamle kastanjetræ, der stod ved indgangen, er blevet fældet. Det var sygt og i fare for at vælte ind i huset ved en kraftig storm.
Nu fremstår indgangspartiet lyst og åbent og giver et flot syn ind til alle museets afdelinger.

Børnefolkedans 3. juli

I Svendborg Kommune er der en lang række sommeraktiviteter for kommunens skolebørn.
Som en del af det tilbyder Taasinge Museum børnefolkedans ved museet i Bregninge Bakker søndag den 3. juli kl. 14.00 og ca. 1 time frem.

Folkemusikgruppen "Fynboerne" fra Odense kommer og instruerer og spiller til dansen, der foregår på plænen ved museet.

Museet har gratis adgang denne dag, og der er ingen tilmelding til dansen, hvor alle er velkomne.
Der kan købes is, kaffe/vand og kage.
Alder: Fra 6 år.
Påklædning: Almindeligt tøj.

Mødested: Kirkebakken 1, Bregninge, 5700 Svendborg

Taasinge Museum inviterer til

sommerfest
i
Bregninge Bakker

mandag den 4. juli 2016 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse i 1958. Der er festligt samvær med musik, fællessang, folkedans, lotteri og boder, hvor man kan købe æbleskiver, øl/vin/vand, kaffe og kage.
Der er gratis adgang til museet denne aften.

Årets festtaler er Svendborg Kommunes borgmester Lars Erik Hornemann.


Generalforsamlingen herunder havde deltagelse af 24 medlemmer, der genvalgte alle, der var på valg. Efter generalforsamlingen blev der vist 3 gamle film fra Tåsinge af Taasinge Lokalhistoriske Arkiv 


TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkalder til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge Bakker

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag senest 3 dage før til formanden.

Bestyrelsen
TAASINGE MUSEUM BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2016.

 

SANGAFTEN PÅ TAASINGE MUSEUM

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 1930

Åbner Taasinge Museum igen Musikhuset og inviterer til en sangaften. Denne gang med lokale aktører: Jutta Bay på klaver og Ole Larsen, sang.

Der vil være solosang med sange af Benny Andersen og Halfdan Rasmussen og fortælling om deres liv. Benny Andersen blev 85 år i 2014 og Halfdan Rasmussen ville være fyldt 100 år i 2015.

Desuden vil der være fællessang med bl.a. gamle "Taasingesange" samt hygge og kaffe med kage.

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

Da vi har begrænset plads er tilmelding nødvendig på 29438129 eller kt@lundbymail.dk senest mandag den 25. januar.

 

 

 

Taasinge Museum inviterer til en aften om komponisten Carl Nielsen

torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30

på museet i Bregninge Bakker

 

!!! ALT OPTAGET PR. 31/10!!!

Entré 50 kr. incl. kaffe/kage i pausen. Da vi har begrænset plads er tilmelding nødvendig til 29438129 eller kt@lundbymail.dk senest mandag den 2. november.

Aftenen vil ta' udgangspunkt i: Den fynske spillemand".

Carl Nielsen fejres i 2015 i anledning af 150 året for sin fødsel. Danmarks nok mest kendte komponist startede sin musikalske karriere på Fyn, og hans første optræden var som spillemand sammen med sin far Niels "Maler" Jørgensen. Hvordan hans opvækst påvirkede hans senere karriere og hvordan han opfattede både spillemandsmusikken, sangene han komponerede samt hans store symfoniske værker vil organist ved Vor Frue kire, Svendborg, Povl Chr. Balslev denne aften fortælle om - og så skal der både lyttes til musik og synges - for som CN sagde: "at forklare musik blot ved ordets hjælp er umuligt".

 

Efterårsferien nærmer sig på Taasinge Museum

Gamle lege, aktiviteter med æbler og andre oplevelser.

Taasinge Museum har åbent 2 dage i efterårsferien 2015

Søndag den 11. oktober og onsdag den 14. oktober kl. 10 - 15.

Tag børn og børnebørnbørn med og se museet. Der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd og snoreleg m.m.

Æblefestival med forskellige aktiviteter med æbler. Se et kort over Tåsinge lavet af æbler. Der er mulighed for at gå på opdagelse på museet og deltage i forskellige opgaver. Dagen igennem vises rebslagning.

Kaffe, sodavand og varme vafler kan købes.

Børn gratis adgang!

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge

 

Taasinge Museum

inviterer til sommerfest i Bregninge Bakker

lørdag den 4. juli 2015 kl. 19.00

Her fejrer vi museets stiftelse den 4. juli 1958 i festligt og hyggeligt samvær ved museet i Bregninge bakker med boder, folkedans, fællessange og festtale.

I år er det lykkedes os at få den kendte foredragsholder og medstifter af "Oprør fra Udkanten", Finn Slumstrup, Ærø til at holde festtalen. Finn Slumstrup er forfatter og tidligere formand for Grænseforeningen. Han er uddannet lærer og har været højskolelærer i Snoghøj og Askov samt højskoleforstander på Vallekilde Højskole. Han var kanalchef på DR P1 i perioden 1991-1999. Fra 1999-2003 formand for Statens Musikråd. Finn Slumstrup har skrevet 20 bøger.

Festtalen vil bl.a. omhandle de tanker, der ligger bag "Oprør fra Udkanten", som er et forsøg på at mobilisere græsrødderne og det folkelige Danmark.

Til det formål er der afholdt en konference i Ærøskøbing i 2014 og en nyligt udkommet bog om den skandaløse skævvridning af Danmark, hvor bycentre bliver overbefolket og vanskeligt beboede med trafikkaos til følge, mens fraflytningne fra udkanten fører til at institutioner nedlægges og infrastrukturen forsømmes. Der mangler en bevidst politisk stillingtagen til den grasserende opdeling ad Danmark.

Finn Slumstrup

Museet åbner den nye sæson 2015 tirsdag den 2. juni kl. 11.00 - 16.00.

I år med et helt nyt stråtag på "Skipperhjemmet".

 

 

 

Foredrag på Taasinge Museum

Torsdag den 20. november 2014 kl. 19.30. Entré 50 kr. incl. kaffe og kage

"Danske sønderjyder i tysk uniform. 1914- 18"

I år markerer vi med god grund det for Danmark skæbnesvangre år 1864, da den nordlige del af hertugdømmet Slesvig gik tabt, og landet blev mindre end nogensinde før. Krigen kostede dyrt i tab af unge, livsduelige mænd. ”Seks tusind unge sønners liv blev dine løsepenge”, som Henrik Pontoppidan synger i sin genforeningssang.

Ikke så mange tænker vist på, at der i ”Den store krig”, som sønderjyderne kalder den Første Verdenskrig, 1914 - 18, faldt endnu flere dansksindede soldater end i 1864, og mange kom hjem med voldsomme ar på legeme og sjæl. I sit foredrag fortæller cand. theol. Erik Sloth om tre soldaterskæbner fra krigen og om det, den kom til at betyde for dem og deres familier hjemme i Nordslesvig.

Begrænset plads, så tilmelding er nødvendig til 62 54 17 61/29 43 81 29 eller kt@lundbymail.dk

 

 

 

Efterårsferien 2014 nærmer sig på Taasinge Museum

Gamle lege, aktiviteter med æbler og andre oplevelser.

Taasinge Museum holder åbent to dage i efterårsferien med forskellige aktiviteter. Søndag den 12. oktober og onsdag den 15. oktober kl. 10-15. Tag børn og børnebørn med og se museet. Der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd, snoreleg m.m. Som noget nyt i år er der forskellige aktiviteter med æbler. Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse på museet og deltage i forskellige opgaver. Dagen igennem vises rebslagning.

Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Børn gratis adgang!

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge

 

 

 

Taasinge Museums Stiftelsesfest

Taasinge Museum afholder traditionen tro sommerfest

torsdag den 4. juli 2014 kl. 19.00

ved museet i Bregninge Bakker.

I år med festtale af chefredaktør på Fyns Amts Avis i Svendborg og politisk kommentator

Troels Mylenberg

Efter af have overværet folkedans og festtale vil der blive lejlighed til at se hele museet bl. a. med en nyopsat skoleudstilling i anledning af 200 året for skoleloven af 1814.

I aftenens løb vil Tåsinge Folkedansere og Tåsinge Musikanterne underholde, og der vil være fællessang og hyggeligt samvær, hvor der kan købes kaffe, kage, øl, vand og vin samt amerikansk lotteri med mange fine gaver sponsoreret af lokale firmaer og forretninger.

Gratis adgang.

 

Transportabelt klokkespil på Taasinge Museum

Søndag den 29. juni kl. 12.30 spiller organist Povl Christian Balslev på et transportabelt klokkespil ved Taasinge Museum. Det er en form for optakt til en international klokkespilsfestival i juli. Koncerten var ca. 20 min. og kan yderligere ses som en optakt til nedenstående arrangement med Kathinka Lindhe, Sixtens Sparres oldebarn. Balslev spiller selvfølgelig Elvira Madigan - temaet og anden musik, der knytter sig til tiden/historien.

Sixtens Sparres oldebarn besøger Taasinge Museum

Hvis man vil høre eller genhøre Sixtens Sparres oldebarn Kathinka Lindhe, er der nu mulighed for det på Taasinge Museum søndag den 29. juni kl. 13.00. Kathinka Lindhe har skrevet en bog om de tragiske begivenheder omkring Elvira Madigan og Sixten Sparre og har fortalt historien set fra Sixtens forladte kone.

Alm. entre til museet. Medlemmer af museumslauget og børn gratis adgang.

 

Taasinge Museum

Sommeren er over os. Taasinge Museum åbner den 1. juni 2014.
I år med nye spændende udstillinger.

Se under punktet Aktuelt.

 

 

TAASINGE MUSEUMSLAUG

Indkaldelse til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 6. marts 2014 kl. 19.00

Taasinge Museum, Bregninge Bakker

Efter generalforsamlingen vil kunstner og forfatter Mai-Britt Schultz holde foredrag om

"Glæden ved historiens vildveje"

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag senest 3 dage før til formanden.

Bestyrelsen

 

 

 

Taasinge Museum

Inviterer til fortælle- og sangaften

torsdag den 6. februar kl. 19.00 på museet i Bregninge

Museet har i den nye bygning Musikhuset udstillet komponisten Oluf Rings klaver fra 1858, så vi synes, at det er oplagt at holde en aften med fortælling om Oluf Ring og synge nogle af hans kendte sange. Derfor har vi inviteret Povl Chr. Balslev til at forestå aftenen.

                         

Oluf Ring                                         Rings klaver fra 1858                           Povl Chr. Balslev

"Syng med os"

Sådan hed en række radioudsendelser i 1930'erne arrangeret og tilrettelagt af komponisten Oluf Ring, som var lærer på Skårup Seminarium. Udsendelserne blev stoppet, da krigen brød ud, men grunden var lagt til alsang under besættelsen.

Povl Chr. Balslev, der til daglig er organist og klokkenist ved Vor Frue kirke i Svendborg, og tidligere har bl.a. udgivet en bog om komponisten Thorvald Aagaard, har i den sidste tid søgt materiale om Oluf Ring, opsamlet anekdoter om ham.

Balslev har besøgt Rings barnebarn, der nu bor i Askov, samt været i kontakt med filmskaberen Børge Ring, der bor i Amsterdam og som er søn af Oluf Ring.

Povl Chr. Balslev vil denne aften fortælle lidt om, hvad han har fundet frem om "komponisten og sangformidleren Oluf Ring" - og så skal der selvfølgelig synges!

Da der er begrænset plads er tilmelding meget nødvendig.

Senest den 3. februar til Keld Thrane  17 61 begin_of_the_skype_highlightin GRkt@lundbymail.dk
eller 62 54 17 61

Entré incl. kaffe og kage 50 kr.

Museumsbestyrelsen

 

 

Fortælleaften

FOLK I BREGNINGE 1920-50

En fortælleaften med Birthe Eriksen, der er født i Bregninge i 1917 som datter af sadelmager, musiker og biografejer Preben Christensen.

Oplæg ved Jens Hagen Eriksen

Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00

Taasinge Museum, Kirkebakken 1, Bregninge, 5700 Svendborg

Entre incl. kaffe og kage 50 kr.

Da vi har begrænset plads er tilmelding nødvendig.

Til Keld Thrane ( 62 54 17 61 ) eller

kt@lundbymail.dk

 

Efterårsferien 2013

Taasinge Museum har åbent 2 dage i efterårsferien.

Søndag den 13. oktober og onsdag den 16. oktober kl. 10 - 15.

Tag børn og børnebørn med og se museet. Der er gamle lege som styltegang, trille med tøndebånd og snoreleg m.m.

Desuden er der mulighed for at gå på opdagelse på museet og deltage i forskellige opgaver. Dagen igennem vises rebslagning. Kaffe/sodavand og varme vafler kan købes.

Børn gratis adgang!

 

 

 

Taasinge Museums Stiftelsesfest

Taasinge Museum afholder traditionen tro sommerfest

torsdag den 4. juli 2013 kl. 19.00

ved museet i Bregninge Bakker.

I år med festtale af historiker cand. mag. Rasmus Dahlberg, som bl. a. er kendt for TV - udsendelserne "På sporet af historien" på TV2 Fyn og "Historiequizzen" på DR K.

Efter af have overværet folkedans og festtale vil der blive lejlighed til at se hele museet, hvor museets nye bygning "Musikhuset" er åbnet med udstilling af Bent Nielsens unikke samling af musikinstrumenter.

I aftenens løb vil Tåsinge Folkedansere og Tåsinge Musikanterne underholde, og der vil være fællessang og hyggeligt samvær, hvor der kan købes kaffe, kage, øl, vand og vin samt amerikansk lotteri med mange fine gaver sponsoreret af lokale firmaer og forretninger.

Gratis adgang.

 

 

Taasinge Museum indviede fredag den 17. maj 2013 kl. 11.oo en ny bygning med instrumenter fra Bent Nielsens store og unikke samling af almueinstrumenter, noder, sangsamlinger og musikalier.

 

 

Fra 1. juni til 31. august 2013

 

vil museet være åbent dagligt fra kl. 11 - 16 undtagen mandag.

 

De 2 første uger af september er der åbent torsdag, fredag, lørdag, søndag 11 - 16.

Museet åbner hele året for grupper efter aftale.