Et lokalhistorisk arkiv

Hvad er et lokalhistorisk arkiv?

Det er et gemmested - hele lokalsamfundets arkiv. Et sted, hvor man prøver at indsamle, registrere og sikre det materiale, der fortæller om mennesker og huse, om arbejde og fritid, sæder og skikke samt styre og erhvervsforhold i et bestemt område. En lille flig af landets historie med belysning af det lokale særpræg. Men det er også arkivets opgave at formidle samlingernes indhold videre til besøgende og være med til at fremme den historiske og kulturhistoriske interesse.

Både gammelt og nyt modtages med glæde. Hvad der sker i dag er historie i morgen, og der passes godt på det, så det bevares for kommende generationer!