Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

Landet by set fra Galgebakken 1929.
Her midt i byen, Biblioteksvej 1, ligger vort arkiv.(Fra maleri af E. J. Bilving, Vindeby).