Du er her: Hjem > Museumslaug > Medlemskab/GDPR

Tåsinge Museum er åbent og vi passer på hinanden: Vi har sørget for de nødvendige og lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger, såsom plexiglas ved skranke, håndsprit, handsker og angivelse af hvor mange der må opholde sig i de forskellige rum ad gangen. Dette kan medføre lidt ventetid rundt omkring, men vi håber at vore gæster vil udvise den nødvendige forståelse. 

Åbningstider:

9. juni - 31. aug. 2020
tirsdag til søndag kl. 10-16

1. sept. - 15. sept. 2020
torsdag til søndag kl. 10-16

Efterårsferien 2020: To dage i uge 42: Søndag d. 11. okt. og onsdag d. 14. okt. kl. 10-15

Åbent hele året for grupper efter aftale. (Se under kontakt)

Entré: Voksne 50 kr.
Børn u. 15 år gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Medlemskab/GDPR

Medlemsskab tegnes ved henvendelse enten til Keld Thrane eller formanden for museumslauget Hanne Søgård (se Bestyrelsen) eller til arkivleder Lone Fallentin (se Arkivet)

Medlemsskab af museumslauget koster 75 kr.

Medlemsskab incl. Tåsinge Årbogen koster 170 kr.

Da Tåsinge Årbogen - som udgives hvert år - i løssalg også koster 170 kr., kan det betale sig at tegne et medlemsskab.

Medlemmer får tilsendt årbogen automatisk hvert år ved udgivelsen. Betaling via bankindbetaling.

Ved tegning af medlemsskab:

o - støtter du både arkiv og museum økonomisk,
o - du får ret til indflydelse på aktiviteterne,
o - og ikke uvæsentligt - giver det dig gratis adgang til museet i Bregninge.

 

Taasinge Museumslaugs

 

privatlivspolitik

 

Persondataloven (GDPR)

 

af 25. maj 2018

Taasinge Museumslaug har nedenstående privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan dine data indsamles, behandles, og hvilke rettigheder du har som registreret medlem.

Taasinge Museumslaugs bestyrelse er dataansvarlig og er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Bestyrelsen har til opgave at sikre, at regler og procedurer i forhold til behandling af personoplysninger overholdes i det daglige.

Vi behandler data om dig i forbindelse med håndteringen af dit medlemskab af museumslauget samt ved vores løbende kontakt med dig, og det kan omfatte:

 

·         Navn

 

·         Adresse

 

·         Telefonnummer

 

·         Mailadresse

 

·         Dato for kontingentbetaling

 

·         Dato for indmeldelse

 

·         Bemærkninger om f.eks. adresseændringer o. lign.

 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at kunne gennemføre foreningens aktiviteter.

Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende, og derfor beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

For at beskytte dig imod at uvedkommende  får adgang til dine persondata, opbevarer vi dem dels på en PC og dels i bogføringsprogrammet e-conomic, som er et onlineprogram. Begge med adgangskode, hvor kun regnskabsfører og bestyrelsen har adgang.

 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem slettet. Henvend dig til taasingemuseum@mail.dk

 

Ved begyndelsen af et nyt kalenderår slettes alle persondata på udmeldte medlemmer. Dette foregår manuelt.