Du er her: Hjem > Museumslaug > Historiske links

Tåsinge Museum åbner for besøgende 9. juni 2020.

Der vil være de nødvendige og lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger, såsom plexiglas ved skranke, håndsprit, handsker og angivelse af hvor mange der må opholde sig i de forskellige rum ad gangen. Dette kan medføre lidt ventetid rundt omkring, men vi håber at vore gæster vil udvise den nødvendige forståelse. 

Åbningstider:

9. juni - 31. aug. 2020
tirsdag til søndag kl. 11-16

1. sept. - 15. sept. 2020
torsdag til søndag kl. 11-16

Efterårsferien 2020: 2 dage i uge 42:

Søndag d. 11. okt. og onsdag d. 14. okt. kl. 10-15

Åbent hele året for grupper efter aftale.

Entré voksne 50 kr.
Børn u. 15 år gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.


Sidst opdateret:

Historiske Links

Sammenslutningen af lokalarkiver (SLA): www.lokalarkiver.dk

DIS-Danmark (Data i slægten) med mange gode links: www.dis-danmark.dk

Dansk Demografisk Database: www.ddd.dda.dk

Danmarks Nationale Private Database (DANPA): www.danpa.dk

Historie-online (DHF): www.historie-online.dk

Dansk Folkemindesamling: www.dafos.dk

Foreningen Danmarks Folkeminder: www.folkeminder.dk

Krabsens stednavnedatabase: www.krabsen.dk

Traps danmark: www.historikerportalen.dk

Historisk atlas Fyn: www.historiskatlasfyn.dk

Danmarks arealinformation: www.kort.arealinfo.dk

Historie Fyn: www.historiefyn.dk

Fynhistorie: www.fynhistorie.dk

Svendborghistorie: www.svendborghistorie.dk

Sydfyn Info: www.svendborg-info.dk

Hvem forsker hvad: www.hvemforskerhvad.dk

Kulturarvstyrelsen: www.kulturarv.dk

Kort over Tåsinge: www.sydforfyn.dk

Taasinge Museum: www.taasinge-museum.dk

Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS): www.kms.dk

Det Kongelige Bibliotek: www.kb.dk

Vilh. Cohen: De faldnes minde 1848-51 og 1864: www.strandparken33.dk/faldne.htm/

Ordbog over det danske sprog: www.ordnet.dk/ods/

Ordbog for slægtsforskere: www.saack.dk

Folkekirkens sogneportal: www.sogn.dk

Digitale historiske kort, Sverige og Tyskland: www.dhm.lm.se

Grundkort Fyn: www.grundkortfyn.dk

Udvandring: Det danske udvandrerarkiv: www.emiarch.dk

Den danske udvandrerdatabase: www.ddd.dda.dk

Familysearch (Mormonkirken): www.familysearch.org

Ellis Island Database: www.ellisislandrecords.org

One-step portalen: www.stevemorse.org

www.ancestry.com

www.cyndislist.com

www.immigrantships.net

www.linktoyourroots.hamburg.de

Immigrant Ships Transcribers Guide: www.istg.rootsweb.com

Statens arkiver: www.arkivalieronline.dk

Statens arkivers hjemmeside: www.sa.dk