Forside > Forlag > Tåsinge Årbog 1987 – 2016
Taasinge Museum - Tåsinge Årbog 1987 – 2016

Tåsinge Årbog 1987 – 2016

Taasinge Museumslaug har siden 1987 i samarbejde med Taasinge Lokalhistoriske Arkiv udgivet Tåsinge Årbog, som i år er den 30. i rækken.
Årbogen bliver hvert år efter udgivelsen sendt til de medlemmer, som har tilkendegivet, at de ønsker bogen tilsendt ved udgivelse.

Tåsinge Årbog 2016

 

Indhold:

Nyt fra Taasinge Museum. Af Keld Thrane
Nyt fra Arkivet. Af Lone Fallentin
Min barndom i Pilekrogen. Af Viggo Asmussen
"Robinson Crusoe" fra Tåsinge. Af Lone Fallentin
Thaersminde. Af Stella Jacobsen
Niels Stenner Rasmussen. Af Karin Hansen
Gamle Niels Pilegaard. Af Florianna Madelung
Kaldets Mose. Af Lene Krogh
Når havet er i oprør. Af frivillige arkivfolk
Mindeord om Bent Christoffer Nielsen. Af Keld Thrane

Fra arkivets gemmer
Hvordan får du kontakt med Taasinge Museumslaug?
Praktiske oplysninger
Publikationer til salg
Kontingent

Bogen kan erhverves ved henvendelse til enten arkiv eller museum.

Køb årbogen og bliv samtidig medlem og gå gratis på museum hele året.

Tåsinge Årbog 2012 kr. 120,00
Tåsinge Årbog 2013 kr. 120,00
Tåsinge Årbog 2014 kr. 120,00
Tåsinge Årbog 2015 kr. 170,00 (135)
Tåsinge Årbog 2016 kr. 170,00 (135)

Priserne i parentes gælder for medlemmer af Tåsinge Museumslaug ved køb af ekstra årbøger.

Tilbud på Tåsinge Årbøger 2011 og ældre årgange efter eget valg så længe oplag haves:

Tåsinge Årbog 1987 er udsolgt.

1 stk. 50 kr.
6 stk. 250 kr.

Taasinge Museum - Tåsinge Årbog 1987 – 2016
Kontakt:

Taasinge Museumslaug
CVR nr. 26 86 05 12
v/formand Keld Thrane
tlf. 6254 1761
kt@lundbymail.dk

Taasinge Museum
Kirkebakken 1
Bregninge
5700 Svendborg
Tlf. 6222 7144
taasingemuseum@mail.dk

Taasinge
Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1
Landet
5700 Svendborg
Tlf. til leder:
6254 1348
taasingearkiv@gmail.com

Sidst opdateret:
06/07 2017 11:00:58
Webdesign: Jan Schønemann
Login
< TOP >