Åbningstider 2021:

1. maj - 24. oktober

tirsdag til søndag kl. 10-16

OBS! Åbent hele året for grupper efter aftale.    (Se under kontakt)

Entré: Voksne 50 kr.
Børn u. 15 år gratis.
Grupper 40 kr. Min. 8 pers.

Tåsinge Museum er medlem af


Sidst opdateret:

Indeks

     
     
Artikler - med angivelse af antal billeder i parentes (*) Forfattere Side
     
ÅRBOG 1987    
Lokalhistorie og bevaringsbestræbelse i Troense (5) Morten Hahn Pedersen  
  og Knud Helles 8
Glimt af dyrelivet i Tåsinges fortid (4) Kirsten Salmberg 14
Telegrafen i Bregninge (6) Valdemar Jensen 18
Bregninge Bakke (1) Hans Høite Hansen 25
Vejtromlen (1) Kommunal korrespondance 26
Tåsinges bomærker (1) Gunnar Kjær Mortensen 27
Arbejder om Tåsinge før 1813 Albert Lolk 30
Side af jordebog, 1665 Albert Lolk 38
Fra Søren Lolks billedsamling (17) Erik Hansen 40
En urnegrav i Lundby på Tåsinge (2) Jørgen Skårup 53
“Dinesgårdens” historie (3) Rasmus Hansen 57
Skåltegn på Tåsinge (18) Valdemar Jensen 63
En vandgang (2) C.G. Høgstrøm 73
Hvad er skrevet om Tåsinge? Hans Høite Hansen 77
Nyt fra arkivet   78
Dansen i Skovballe Have (2)   79
Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling   80
     
ÅRBOG 1988    
Povl Fredholm, maler og museumsleder (14) Hanne Jespersen 7
Udsigt over mine leveår (L.A. Smidts erindringer) (6) Morten Hahn Pedersen 17
Tåsinge-gruppen (9) Valdemar Jensen 26
Og dansen den går (8) Bent Chr. Nielsen 34
Barndomsår i Vårø præstegård (4) Inga Høgsbro 45
Tåsinge på gamle postkort (15) Aksel Hansen 53
Tåsinges fuglesteder (12) Hans Høite Hansen 58
En solstrålehistorie (1) Gunnar Kjær Mortensen 67
Konkursboet efter Christen Hansen Thurø, Troense (3) Hans Høite Hansen 68
Hvad er skrevet om Tåsinge? Otto Jonasen 74
Gotisk skrift - hvad er det?   76
Nyt fra arkivet (1)   77
Nyt fra museet (1)   79
     
ÅRBOG 1989    
Brudstykker af en landsbys historie, Vårø (3) Svend Højte 6
Luftkamp omkring Tåsinge 1940-45 (10) Gunnar Kjær Mortensen 14
Niels Juel og Tåsinge (1) Otto Jonasen 30
Gæstebogen (Bregninge kirke) (3) Valdemar Jensen 33
Bjernemark Fællesmose (1886) (2) Jacob Mortensen 49
Smedier på Tåsinge (17)   53
Hvad stendyssemarken gemte (1) Jens Bech 62
Barndomsår i Vårø Præstegård (5) Inga Høgsbro 65
Genforeningsstenen på Bregninge Bakke (1)   76
Nyt fra arkivet (1)   77
Nyt fra museet (2)   79
     
ÅRBOG 1990    
Slægten og eneren. Skibsreder A.C. Thurøe (8) Morten Hahn Pedersen 6
En smedeslægt på Tåsinge (7) Valdemar Jensen 18
Christian 4. og Tåsinge (5) Svend Højte 24
Luftkamp omkring Tåsinge 111940-45 (13) Gunnar Kjær Mortensen 37
Troense - dengang (11) Ester Fredholm 49
Bjerreby Skole (7) C.G. Høgstrøm 59
Nyt fra arkivet (7)   72
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 1991    
Blade af Lundby Mølles historie (5) Svend Højte 6
"Slå på ham, at han kan dø som en hund" (1) Peter Henningsen 16
Vindeby-Svendborg Færgeriet (10) Erik Møller Nielsen 22
Fra en svunden tid (11)   34
Luftkamp omkring Tåsinge III 1940-45 (8) Gunnar Kjær Mortensen 40
Radioterne - radioens barndom (5) Valdemar Jensen 50
Nyt fra arkivet (2)   60
Nyt fra museet   61
     
ÅRBOG 1992    
Dialekterne på de sydfynske øer og Sydfyn (3) Finn Køster 6
Sølvskatten fra Iholm (4) Per 0. Thomsen 21
Tugt og utugt på Tåsinge i det 18. århundrede Peter Henningsen 28
Salget af fæstegods på Tåsinge (5) Svend Højte 35
Luftkamp omkring Tåsinge IV 1940-45 (4) Gunnar Kjær Mortensen 48
Fotos fra arkivets gemmer (7)   56
Nyt fra arkivet   60
Nyt fra museet   61
     
ÅRBOG 1993    
Tåsinge, bondeøen (29) Valdemar Jensen 6
En sømandshistorie (4) Hjørdis Mikkelsen 17
En Tåsingebondes levnedsløb (4) Svend Højte 21
Om gærdselsskove og orkidéer (9) Aksel Hansen 33
Fra Toulon til Tåsinge - et lykkeligt forlis (4) Benno Blæsild 38
Om kammerherre Niels Juel som godsejer Peter Henningsen 43
Glimt af årets fotos (12)   51
Nyt fra arkivet   59
Nyt fra museet (3)   60
     
ÅRBOG 1994    
Befolkningstallet på Tåsinge igennem 300 år (2) Svend Højte 6
Va æ ci tyøsi? Valdemar Jensen 14
Højstuer og dansestuer på Tåsinge (11) Bent Chr. Nielsen 16
Sommeren på Tåsinge for 50 år siden (5) Benno Blæsild 29
Vemmenæs 23. april 1994 (6) Gunnar Kjær Mortensen 38
Da håbet var det, at nogen kæmpede Vincent Lind 45
En hellekiste ved Højmøllegård på Tåsinge (6) Lise Bender Jørgensen 47
Tåsinge rundt med Søren Lolk. Nyfundne motiver (13)   52
Nyt fra arkivet (3)   59
Nyt fra museet   61
     
ÅRBOG 1995    
V.C. Frederiksen, en Troensedrengs levned (7) Benno Blæsild 6
J. Mortensens musikalier til gamle danse (2) Bent Chr. Nielsen 14
En Troensedreng står til søs (6) Holger Karlsen 30
Bådebyggeriet i Lundby (13) Ole Mortensøn 40
Haverne i Troense (14) Helle Ravn 54
Den gamle protokol og nøgleroman (2) Pauli Høegh 67
Fra arkivets gemmer (8)   72
Valdemar Jensen (1) Erik Hansen 76
Nyt fra arkivet   77
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 1996    
Om hustomter og højryggede agre (Vårø Knude) (5) Jens Bech 6
Troense- en lille bys livsløb (8) Karl Arnold Ottesen 15
Præsteenkesædet i Landet (11) Bent Christoffer Nielsen 31
Tåsinge Folkedansere gennem 60 år (10) Ernst Andersen 41
Birkholm (3) Poul Christian Madsen 53
“Inga” - en jolle fra Lundby (9) Kaj Nykjær Jensen 60
Nyt fra arkivets gemmer (11)   70
Nyt fra arkivet (2)   76
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 1997    
Bregninge Sogn 1842-1934 Jacob Weber 7
Min barndom på Tåsinge Hanne Staff 19
En historiker på vævestolen (2) Thorvald Hansen 21
Samkvem på Tåsinge (1) Albert Mohr Lolk 30
Fra de gode gamle dage (6) Martin Hansen 32
Min faders heste (4) Søren Lolk 44
Strammelse Brugs 1874-1995 (8) Knud Helles 49
Jens “Puggaard” i Tinghaven på Tåsinge Thorvald Hansen 60
Fra arkivets gemmer (17)   63
Nyt fra arkivet   75
Nyt fra museet   77
     
ÅRBOG 1998    
Skeletter og andre fund (Gyllenmose) (5) Per 0. Thomsen 7
Tåsinge 1813-871. Til- og fraflyttere Albert Mohr Lolk 15
Noget om Tåsinges paketter (7) Ole Mortensøn 21
Mere om “Vikings” historie (5) Ester Andersen 27
Om Tåsinges frugthaver (6) Bent Christoffer Nielsen 33
Carl Julius Jensen - en skibsbygger (6) Arne Skovbo Asmussen 43
Bregninge Kirke (8) Per Aas Christensen 54
Fra arkivets gemmer (23)   61
Nyt fra arkivet (2)   75
Nyt fra museet   77
     
ÅRBOG 1999    
Jagten Louise (6) Anders Monrad Møller 6
Kirkeskibene i Bregninge Kirke (3) Henning Thalund 21
Forbrydelse og straf (2) Albert Mohr Lolk 25
Hans Hansen Recke (8) Tove Reche Sørensen 29
Landet Kirke (6) Didier Gautier 39
Post- og rutebilkørsel på Tåsinge 1904-1949 (12) Erik Hansen 47
Kollision på Themsen (1) Arne S. Asmussen 63
Fra arkivets gemmer (14)   66
Svend Hansen Højte (1) Erik Hansen 75
Nyt fra arkivet   76
Nyt fra museet   77
     
ÅRBOG 2000    
En særpræget Bonde (Rs. Lolk Bækkehave) Thorvald Hansen 6
Mere om en brændeskude fra Vornæs (2) Anders Monrad Møller 19
Tøsingsk dialekt Albert Mohr Lolk 31
Bjerreby Kirke (mfl.) (12) Didier Gautier 33
Randbemærkninger Albert Mohr Lolk 54
Lidt om Landet bys historie (21) Bent Christoffer Nielsen 55
Kirkeskibe i Bregninge kirke (3) korrektion 74
Esther Fredholm (1) Annelise Fredholm 75
Nyt fra arkivet (1)   76
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 2001    
Til søs igen som fuldt uddannet kok (16) Holger Karlsen, junior 6
Verdens første flyvende tropeekspedition (11) Samlet af A. S. Asmussen 17
Om dukkehaver (2) Bent Christoffer Nielsen 33
Fælles aner Albert Mohr Lolk 35
En Tåsinge - bygmester, Kristian Lærke (4) Søren Lolk 37
Niels Juels Foreningen (16) Kurt Kaysen 41
Grundlovsfest i Svendborg 1887 Hans Knudsen Nielsen 48
Peder Pedersen Lollik (3) Albert Mohr Lolk 49
Om kristentøj og dåbskjoler (3) Grete Simonsen 54
Fra arkivets gemmer (18) Erik Hansen 59
Nyt fra museet   72
Indhold af årbøger 1987-2000 (inkl.)   74
     
ÅRBOG 2002    
En redningsdåd på Lunkebugten 1827 - og dens helt    
(Artiklen er samlet efter oplysninger på    
Tåsinge Lokalhistorisk Arkiv af Arne S. Asmussen) Thorvald Hansen 7
Erindringer fra min barndom Svend Møller (12) Svend Møller 11
Tilflyttede integrerede personer 1813-1891 Albert Mohr Lolk 29
Fornavne på Tåsinge 1646-1891 Albert Mohr Lolk 32
Bregninge Mølle (6) Svend Højte 35
Min barndoms Troense (10) Holger Karlsen junior 47
Skoleudflugter på Tåsinge (4) “Gamle” elever 57
"Morgenodysse" på Tåsinge (5) Kristian Isager 65
Fra arkivets gemmer (10)   70
Nyt fra arkivet Erik Hansen 75
Nyt fra museet   76
     
ÅRBOG 2003    
Erindringer fra min barndom i Søby Skole 1886-1900 2. del (12) Svend Møller 6
Sognestævne på Tåsinge Albert Mohr Lolk 22
Amerika-rejsen. En indledning til Søren Lolks breve og fotos Erik Hansen 24
Søren Lolks Amerika-rejse 1903. Beretninger i breve   25
til hjemmet på "Vejlegården" - 1. del (17)    
Ventepose Mølle - en vandmølles historie (10) Svend Højte 51
Rasmus Lolks sanddruhed - Sladdervisen Albert Mohr Lolk 64
Fra arkivets gemmer (17) Erik Hansen 65
Nyt fra arkivet   77
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 2004    
Søren Lolks Amerika-rejse 1903   6
Beretninger i breve til hjemmet på “Vejlegården” - del 2    
Mere om Jens Græs fra Vemmenæs, der var dyrelæge i Amerika (4) Svend Højte 31
Om Bjernemark - en landsby på Tåsinge   35
Forskellige bidrag til byens og ejerlavets historie (2)    
"Drostgaarden" - en gammel gård i Bjernemark (4) Leo Jespersgaard 43
Indvielse af Valdemars Slots kirke den 3. oktober 1687 Albert Mohr Lolk 51
Annanias og smedens datter fra Strammelse (9) Kjeld Drongesen 55
Sommerudfiugter fra Vornæs forskole 1960-1967 (6) Else Pedersen 63
Fra arkivets gemmer (11)   69
Nyt fra arkivet   77
Nyt fra museet   78
     
ÅRBOG 2005    
Sankt Martin fra Bjerreby (1) Maria Rasmussen 6
Sæder og skikke på Taasinge (1) Rasmus Høj Rasmussen 9
En rask gammel Taasingekone - Karen Poulsen og hendes blomster (4) Thorvald Hansen 17
Amerikarejsen Digt af Hedvig Johanne Nielsen 22
Hvad Povl Fredholm fortalte under en aftentur på Bregninge Banke for 49-50 år siden, og hvad der siden    
er dukket frem fra mundtlige og historiske kilder (5) Erik Hansen 25
Et husmandssted på Bregninge banke 1822-1924 (6) Keld Bo Larsen 54
Den røde Hane galer over Taasinge (1) Fra avisen den 15/5 1916 51
Ildebrande i Gammel Nyby   53
Lidt om Gl. Nyby (1) Erik Hansen 54
Billeder fra Gl. Nyby (15)   60
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv - åbent for besøgende    
gennem 25 år. 18/5 1980 - 18/5 2005 Erik Hansen 70
Et aktuelt brev fra en gammel tøsing (1) Albert Mohr Lolk 74
Nyt fra arkivet   76
Nyt fra museet (1)   77
     
ÅRBOG 2006    
Vikinger i Vindeby (18) Per O. Thomsen 6
Morfar og hans Biograf Glade dage - og aft’ner i halvmånens skær (38) Lars og Poul Eriksen 20
Fra arkivets gemmer (13)   48
Bjerreby Mølle (6) Svend Højte 57
Spredte træk og oplevelser på Tåsinge under besættelsen 1940-45 (4) Niels Mortensen 64
Fra færge til bro - at mindes, nu 40 år efter (14)   69
Nyt fra arkivet   76
Mindeord om Arne Skovbo Asmussen Erik Hansen 77
Nyt fra museet   77
     
ÅRBOG 2007    
Museet fylder 50 år (8) Jytte Munch 6
Husflid på Tåsinge (9) Ove Skov Larsen 16
Skrædderen i tårnet (19) Trine Baadsgaard 31
Landet Gartneri (9) Kit Nørregaard 41
De forsvundne huse i Horse Skov (12) Erik Hansen 47
Krybskytteri på Tåsinge - En beretning fra 1888 (1)   61
Fra arkivets gemmer (15)   63
Mindeord om Carl Nielsen (1) Erik Hansen 73
Nyt fra arkivet   74
En leder takker af (1) John Frikke 76
Nyt fra museet (1)   77
     
ÅRBOG 2008    
Husflid på Tåsinge, Bregninge sogn (4) Ove Skov Larsen 6
Den sidste Henrettelse paa Taasinge Ukendst forfatter 19
Da Bregninge Sogn blev annekteret af Landet Aage Bøggild 23
Historiens gang kan føles ved en tur på Tåsinge (10) H.O. Haulund Christensen 27
Det gamle orgel fra Vornæs Forskole (3) Else Pedersen 37
Huse og gårde i Vårø - dengang og nu Billedserie af Svend Højte 39
En frugthave i Troense gennem 100 år (13) Helle Ravn 59
Nyt fra arkivet   73
Nyt fra museet (5)   75
     
ÅRBOG 2009    
Beskrivelse af Bjerreby gl. kirke (2) Hans Knudsen Nielsen 6
De unge radikale (6) Mai-Britt Schultz 8
Lægehuset i Landet (7) Bent Nielsen 16
Skovballe Kro (14) Birthe Christensen 28
Mine to barndomsverdner (26) Jytte Munch 41
En kostbar brudekjole (6) Hanne Jensen og Jytte Munch 57
Brudekjolens konservering (11) Hanne Jensen og Jytte Munch 60
Fra oltidsmark til villakvarter (4) Pauli Høegh 65
Fotos fra arkivets gemmer (14)   68
Nyt fra arkivet   75
Nyt fra museet   76
     
ÅRBOG 2010    
Nyt fra Tåsinge Museumslaug (4) John Frikke og Keld Thrane 4
Karen Lolkens (2) Albert Mohr Lolk 6
Arven fra Amerika (29) Keld Thrane 11
Fru Gudrun Pedersens liv som præstekone (9) Jytte Munch 24
Lægehuset/doktorhuset, supplement til Årbog 2009 (6) Bent Nielsen 31
Lægehuset/doktorhuset 1930-2001 (9) Bent Nielsen 36
Dyrlæge petersen (2) Søren Nielsen 47
Dreng i trediverne i Bjerreby (4) Harald Schack Olldag Frederiksen 56
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst (6) Børge Olsen 61
Tåsinges socialdemokrater 1905-2008 (13) Pauli Høegh 70
     
ÅRBOG 2011    
Nyt fra Tåsinge Museumslaug (5) Keld Thrane 4
Taasinge Forsamlingshus' historie (9) Hans Jørn Hansen 6
En dejlig dessert (3) Lene Lund Bragger 19
Erindringer fra Birkholm (11) Erik Mortensen 23
Venstre på Tåsinge (11) Karsten Christensen 34
Erindringsstrejf fra barndom og opvækst (3) Børge Olsen 43
Badekar med badeovn og brusespand (4) Jonna Fredberg 57
Museets skjulte skatte (8) Grete Simonsen/Birthe Christensen 59
Kinesisk tolduniform (6) Lone Fallentin 64
Hvem er hestens rette ejermand (1) Albert Mohr Lolk 71
Nekrolog over A. Mohr Lolk Erik Hansen 77
     
Årbog 2012    
Nyt fra Taasinge Museumslaug (3) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (1) Lone Fallentin 6
1889 - Et skæbneår Bent Christoffer Nielsen 7
Kragekær Mejeri 100 år (9) Mai-Britt Schultz 8
Erindringer fra Birkholm (5) Erik Mortensen 16
Barndomsminder om naboer og genboer i Troense (19) Bent Rye rasmussen 21
Et fæstehus i Bregninge (13) Jens Hagen Eriksen 36
Carlas Hus (7) Martin K. I. Christensen 51
Rasmus Jensen "Strynbo" og hans sørejser 1880-1881 (16) Kaj Nykjær Jensen 56
Fra Arkivets gemmer. Billedsamling (17)   67
     
Årbog 2013    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (1) Lone Fallentin 6
Sommerpensionatet Skaregaard (11) Birthe Christensen 7
Andelsboligforeningen i Bregninge Kommune (5) Hans Jørgen Mortensen 13
Meget var anderledes (15) Signe Hansen 19
Ka' Domers sjal (7) Else Pedersen 30
Troense Junior Sejlklub (2) Bent T. Mortensen 34
Arbejdssøgende skræddersvend (4) Jytte Munch 37
Julemiddagen (4) Jytte Munch 42
Første pladser som tjenestedreng (4) Lars Nørregaard Mortensen 45
Tåsinges nye musikmuseum-    
kronen på en spillemands livsværk (31) Keld Thrane 48
Fra arkivets gemmer (9)   70
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug?   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80
     
Årbog 2014    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra arkivet (1) Lone Fallentin 5
Sommerpensionat på Stenodden (14) Lene Krogh 6
Da den ethjulede cykel kom til Tåsinge (3) Poul Gehring Hansen 15
Bregninge - Bakkefesten (10) Birthe Christensen 18
Skolestart 1870 på Frederik Juels Skole (3) Laurits M. Thurøe 25
Skolehistorie på Tåsinge (24) Jonna Fredberg 28
En hædersmand (12) Lone Fallentin 45
Axel Juel på Fruegaarden (8) Lone Fallentin 51
Centaurus (9) Charlis Hansen 58
En særlig kvinde (6) Birthe Jørgensen 71
Fra arkivets gemmer (4)   75
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   79
     
Årbog 2015    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (1) Lone Fallentin 5
Feriefolket (19) Stella Jacobsen 6
Kvindeegen (3) Birthe Christensen 22
Årets gang på Dinesgården omkring 1900 (8) Rasmus Hansen 24
Tåsinge Husholdningsforening (12) Birthe Christensen 31
Noahs Ark (2) Bent Chr. Nielsen 41
Breve til Petersen (6) Lone Fallentin 43
Efterretninger om Sankt Olafs Kapel (13) Jan Hjort 49
Fra arkivets gemmer (10)   72
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80
     
Årbog 2016    
Nyt fra Taasinge Museum (1) Keld Thrane 4
Nyt fra Arkivet (2) Lone Fallentin 5
Min barndom i Pilekrogen (19) Viggo Asmussen 6
"Robinson Crusoe" fra Tåsinge (7) Lone Fallentin 19
Thaersminde (9) Stella Jacobsen 28
Niels Stenner Rasmussen (20) Karin Hansen 35
Gamle Niels Pilegaard (5) Florianna Madelung 46
Kaldets Mose (22) Lene Krogh 49
Når havet er i oprør (8) Frivillige arkivfolk 68
Mindeord om Bent Christoffer Nielsen (5) Keld Thrane 73
Fra arkivets gemmer (3)   75
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80
     
Årbog 2017    
Nyt fra Taasinge Museumslaug (1) Keld Thrane 4
Smeden i nederste Lundby (20) Ove Krogh 6
Købmand Anton Madsen (13) Kirsten Nistrup Vilhelmsen 16
Kongen i urskoven (12) Lone Fallentin 25
Min bryllupsdag (12) Lars Rasmussen Højte 33
Den første husmand på Tåsinge (9) Keld Bo Larsen 40
Pas på-ellers kommer Mikkel Foged (11) Jytte Munch 51
Glimt af Tåsinges historie og natur (12) Hanne Staff Johansen 60
Konkylierne (7) Lone Fallentin 70
Fra arkivets gemmer (6)   74
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent og bankkonto   80
     
Årbog 2018    
Nyt fra Taasinge Museumslaug (1) Keld Thrane 4
Biblioteksbygningen i Landet (18) Keld Thrane 6
Skibsdrengenes vilkår i sejlskibenes tid (4) Jytte Munch 22
Uldjyden der blev kromand (19) Jens Hagen Eriksen 30
Hvis træer kunne tale (12) Lone Fallentin 37
En troensedreng krydser sit spor (21) Frans Lærke Bødker 46
Tyven fra Søby (6) Lone Fallentin 63
Mindeord om Erik Hansen (1) Keld Thrane 73
Fra arkivets gemmer   74
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug?   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80
     
     
Årbog 2019    
Nyt fra Taasinge Museum Keld Thrane 4
Nyt fra arkivet (1) Lone Fallentin 5
Verden kalder Vornæs (17) Solveig Ejlersen 6
Kirkesalen i Troense (6) Frans Lærke Bødker 20
En landsby, min kravlegård (7) Birthe Christensen 27
Børnene fra Svabsted (5) Lone Fallentin 33
Mejeridrift på Tåsinge (20) Kirsten Nistrup Vilhelmsen 37
Elvira og Sixten (13) Keld Bo Larsen 53
Den sidste lods i Troense (12) Karen Marie Jensen og  
  Frans Lærke Bødker 66
Fra arkivets gemmer (6)   74
Hvordan får du kontakt til Taasinge Museumslaug?   77
Praktiske oplysninger   78
Publikationer til salg   79
Kontingent   80